Träna hjärnan med pidro

Pidro är ett kortspel som spelas runt om i Österbotten.

Under vinterhalvåret utses finalister till SÖU:s final genom kvalomgångar i ungdomsringarna. Resultaten meddelas till SÖU som kontinuerligt publicerar dem på hemsidan.