Kurskatalog

Följande kurser och skolningstillfällen kan Svenska Österbottens Ungdomsförbund ordna:


Kurser i föreningsadministration:

Föreningskunskap

Kursen kan ordnas som en längre helhet med olika teman som fristående delar.

 • mötesteknik
 • bokföring och beskattning
 • ansökningar och budgetering
 • verksamhetsplan
 • årsberättelse
 • styrelsens roll och ansvar
 • föreningslagen

Data

Kurs som behandlar olika dataprogram som föreningen kan ha nytta av. Kursen fokuserar bland annat på hur föreningen skapar en egen hemsida (via Webbhuset), användningen av intranät och övriga moduler på hemsidan. Även användningen av Excel och bildbehandlingsprogram mm. erbjuds.

Marknadsföring

Kurs som behandlar marknadsföringens grunder. Lär er hur ni ökar föreningens synlighet. Vi lär oss hur man skapar marknadsföring på nätet, hanterar mediakontakter och skriver pressmeddelanden, samt hur man riktar marknadsföringen till olika målgrupper.

Arkivering och digitalisering

Drunknar ni i dokument? I kursen går vi igenom vilka handlingar som behöver sparas, hur länge och i vilken form. Vi behandlar digitala dokument och arkivmaterial. Under kursen behandlas också digitalisering av dokument och fotografier. Kursen kan vara till bra hjälp ifall ni planerar att t.ex. skriva en historik.

Evenemangsarrangörer och producenter

En kurs som behandlar hur man går tillväga när man skall ordna ett evenemang, från planering till genomförande. Kursen tar upp teman såsom tillstånd, lagar, marknadsföring, planering och administration.


Allmänna utbildningar:

Ordningsvaktskurs (grundkurs och repetitionskurs)

En kurs för den som vill utbilda sig till ordningsvakt. Både grundkurs (40 lektioner) och repetitionskurs (8 lektioner) ordnas vid behov.

Barn- och ungdomsledarkurs

Under kursen utbildar vi barn och ungdomsledare. Vi går igenom pedagogikens grunder och tillämpning. Efter kursen får ni material för framtida bruk. Ordnas i samarbete med lokala arrangörer.

Första hjälp

Första hjälp kurser ordnas via SÖU i samarbete med lokala arrangörer.

Hygienpass

Finns möjlighet att ta hygienpass via SÖU i samarbete med lokala arrangörer.

Serveringspass

Finns möjlighet att ta serveringspass via SÖU i samarbete med lokala arrangörer.

Ljus- och ljudteknik

Kursen går igenom grunderna i ljus- och ljudteknik. Vi behandlar bland annat hur man ska rikta ljuset, hur man ska koppla ljud och ljus och hur mixerbordet fungerar.


Verksamhetsbaserade kurser:

Danskurs

Kurser i olika dansgenrer ordnas via SÖU. Allt från vals till Lindy Hop. / En introduktionskurs i olika dansstilar. Kom och bekanta dig med allt från vals till Lindy Hop, ny dansstil varje vecka.

Teaterkurs 

Kursen är en längre helhet med olika teman som fristående helheter.

 • Teatersminkning
 • Improvisation
 • Clown och gyckleri
 • Stand-up
 • Text och kuplett
 • Fysiskt uttryck och stage fighting
 • Scenografi och kostym

Nybörjarkurs i kortspel

Nybörjarkurs i bland annat bridge, pidro, poker.