BYGDEGÅRDENS SLUTSEMINARIUM

Slutseminariet är uppdelat i fem föreläsningar som alla behandlar teman som tagits upp under porjekttiden. Projektet finansieras av Aktion Österbotten.

 

Föreningens synlighet och varumärke i kristider

Föreläsare: Anna Bertills från Bertills & Jung
Tid: Tisdag 7.4 kl. 19.00
Plats: Nätet
 

Hur man bygger en förenings varumärke och synlighet även i kristider. Föreningsledarskap i kristider

Under kriget dansade man i smyg. Man träffades i föreningslokaler och bröt mot förbuden om att samlas. Det fungerar inte i den kris vi nu upplever eftersom viruset är ett helt annat hot. Men fortfarande: vår vardag och rörelsefrihet begränsas, vi kan inte umgås och för många blir det väldigt tomt utan föreningsverksamhet. Är vi då handfallna i det som nu pågår? Absolut inte. Som förening kan man jobba förebyggande kring kriser på förhand men också ta tag i det när det händer Hur leder man i förändring? Är det skillnad på att leda i näringslivet eller förening? Självklart är det det men det finns också mycket som förenar. 

Föreläsningen handlar om att kunna leda och framför allt leda i förändring. Vi jobbar också med varumärket och tryggandet av relationerna till medlemmarna.

Titta på Annas föreläsning här.

 


Samverkan mellan kommunen och tredje sektorn

Föreläsare: Steven Frostdahl
Tid: Tisdag 14.4 kl. 19.00
Plats: Nätet
 
Hur kan tredje sektorn samverka med kommunen?
 

Som aktivist inom tredje sektorn och i föreningsvärlden behöver man ofta i något skede samverka med den egna kommunen. Det kan vara allt mellan tillståndsärenden och bidragsärenden men också speciella frågor där man måste få sina frågor behandlade av politiska beslutsfattare. Vad kan man förvänta sig av den egna kommunen? Har kommunen en skyldighet att alltid ställa upp? Vilka kanaler ska man söka sig till när man vill få saker att hända?

Steven Frostdahl med långvarig erfarenhet från kommunalt- och regionalt beslutsfattande och med en bakgrund som verksamhetsledare på SÖU reder ut hur samverkan och samarbete mellan tredje sektorn och kommunen ser ut. 

Aktiv samverkan med kommunen och beslutsfattarna kan vara den dörröppnare som ger din förening synlighet, breddat nätverk och stakare profil.

Titta på Stevens föreläsning här.


Samverkan mellan kommunen och tredje sektorn

Föreläsare: Anci Holm
Tid: Torsdag 16.4 kl. 19.00
Plats: Nätet
 
Kulturproducenter i samverkan med kommunen
 

Anci Holm berättar utgående från sina egna erfarenheter om exempel på hur tredje sektorn kan samverka med kommunen.

Titta på Ancis föreläsning här.


Verksamhet i byar utan service

Föreläsare: Pörtom UF
Tid: Tisdag 21.4 kl. 19.00
Plats: Nätet
 
Föreningarna som byns tjänsteproducenter
 

I bland annat Pörtom har både banker och butiker stängts ner. Föreningshuset är på många håll i Österbotten den enda lokalen med öppen dörr. Inom projektet har en arbetsgrupp utgått från dessa omständigheter och jobbat kring frågan ”vilka behov i lokalsamhället kan föreningen fylla?”. Pörtom UF har på många olika plan försökt fylla behovet av service i byn. Pörtom UF berättar vad föreningen och eldsjälar gjort för att hålla igång servicen i byn, samt vad de ordnar för evenemang för att höja gemenskapen i byn.

 


Jämlikhet och inkludering i föreningslivet

Föreläsare: Malin Averstad Ryd, Make Equal och Isabel Flemming, Övermalax UF
Tid: Torsdag 23.4 kl. 19.00
Plats: Nätet
 
Hur tar vi som förening steget till en mer inkluderande verksamhet?
 

Make Equal ger en inspirerande och kunskapshöjande föreläsning om jämlikhet och inkludering i föreningslivet. Föreläsningen går på ett grundläggande sätt igenom begrepp som jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Genom praktiska metoder och goda exempel stöttar vi er i att skapa en jämlik verksamhet, att synliggöra och undanröja hinder och nå underrepresenterade grupper så att fler kan inkluderas på lika villkor.