Personalen

Jonas Rönnqvist
Kontaktuppgifter

040 197 5577
josip(at)sou.fi

Verksamhetsledare

IT-ansvarig

Jenny Nyman
Kontaktuppgifter

040 198 9510
jenny(at)sou.fi

Ekonomiansvarig

Cecilia Pensar
Kontaktuppgifter
Områdesansvarig (tjänstledig)
 
Malin Andtbacka
Kontaktuppgifter
040 143 1012

malin(at)sou.fi

tf. Områdesansvarig

 

Caroline Mård
Kontaktuppgifter

040 198 9010
caroline(at)sou.fi

ÖP
Kulturombud

 
Nora Väglund
Kontaktuppgifter
040 180 5036
nora(at)sou.fi
 
Projektledare
Bygdegården