Sjunde ungdomsringen

Närpes och Kaskö kommun utgör SÖU:s sjunde ungdomsring. I ringen finns elva föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Malin Haka som ordinarie styrelsemedlem och  Emelie Sved som suppleant.
 

Malin Haka
Pörtom UF
050 342 1909

malinhaka(at)hotmail.com

Emelie Sved
Pörtom UF
050 522 3744
emelie_sved(at)hotmail.com