Femte ungdomsringen

Vasa stad och Korsholms kommun utgör SÖU:s femte ungdomsring. I ringen finns 37 föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Nicklas Nygård som ordinarie styrelsemedlem och Christian Rönn som suppleant.
 
Nicklas Nygård
Kvevlax UF/
Film i Österbotten rf
050 525 9799

nicklas.nygard(at)gmail.com

Christian Rönn
Smedsby UF /
Korsholms Teater
050 380 3249
christian.ronn(at)gmail.com