Första ungdomsringen

Karleby stad och Kronoby kommun utgör SÖU:s första ungdomsring. I ringen finns elva föreningar som är medlemmar i SÖU. Ringen representeras av Anna Huldén som ordinarie styrelsemedlem och Niklas Kortell som suppleant. 
 
Anna Huldén
Nedervetil UF
040 754 4031
anki-92(at)hotmail.com
 
Niklas Kortell
Kronoby UF & NF
040 079 3633
niklas.kortell(at)hotmail.com