Föreningspost 6.11.2020

06.11.2020 kl. 11:00
Läs senaste föreningspost här!

Hej! Novembermörkret är här och det är perfekt tid att söka bidrag eller gå en kurs. Vi ordnar bland annat kurser om att skriva revy, söka bidrag och att ta i bruk suomi.fi-identifiering. Dessutom är det dags att anmäla sig till höstmötet och svara på vår enkät om verksamheten. Läs mer i månadens föreningspost. 

Träff om bidragsansökningar 10.11
Välkommen på en digital träff om bidragsansökningar tisdag 10 november kl. 19. Vi pratar om hur man skriver en bra plan och budget och vad man behöver tänka på vid bidragsansökan. Medverkar gör även Martin Enroth från Svenska Kulturfonden. Martin är ny regionombudsman för Österbotten. Ställ gärna frågor på förhand om planer och ansökningar till josip@sou.fi och om budget och ekonomi till jenny@sou.fi. Ingen förhandsanmälan behövs. Länken till evenemanget finns här: https://us02web.zoom.us/j/83785093299

Aktuella bidrag Fortlöpande ansökan Alla bidrag finns på www.fyrk.fi.

Att skriva revy - från idé till färdigt manus 8.12 & 15.12 kl. 19
Under två kvällar i december berättar revyproffset Mats Eklund om hur arbetsprocessen kring ett revynummer kan se ut. Hur får man en idé och hur förvaltar man den på bästa sätt? Hur vet man vilket format idén gör sig bäst i: ska den bli en sketch, en sång eller en dans? Mats berättar om sin skrivprocess från den första anteckningen till den sista finputsningen. Föreläsningarna passar dig som är relativt ny och behöver hjälp att komma igång med manusskrivandet, och dig som är en van revyförfattare men som är i behov av en nystart och lite inspiration. Föreläsningarna hålls på Zoom. Det är kostnadsfritt att delta och vi ser helst att man deltar båda kvällarna. Läs mer och anmäl dig här senast 6 december.

Nätverksträff om Suomi.fi-identifikation 2.12
Katso-tjänsten tas ur bruk den sista december och ersätts av Suomi.fi-identifikation. De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte, utan måste skapas på nytt som suomi.fi-fullmakter. Från och med första januari fungerar endast suomi.fi-fullmakter på bland annat Skatteförvaltningens e-tjänster, Inkomstregistret och i vissa system för bidragsansökningar. SÖU håller en digital nätverksträff om hur man tar i bruk Suomi.fi-identifikation onsdag 2 december kl. 19. Anmäl dig senast 1.12 till malin@sou.fi.

Välkommen på SÖU:s höstmöte 25.11
SÖU:s föreningar och andra intresserade kallas till elektroniskt höstmöte 25.11 kl. 19. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Som extra ärende behandlas en revidering av SÖU:s stadgar där språket har moderniserats och en uppdatering gällande möjligheten till elektroniska möten har gjorts. På mötet hålls val av representanter till SÖU:s styrelse, denna gång är det val till de jämna ringarna och skolungdomens representant som är aktuella. Alla möteshandlingar finns publicerade på hemsidan och anmälan till mötet sker senast 22.11.

Svara på vår enkät om verksamheten
Inför höstmötet önskar vi att så många som möjligt svara på vår enkät om SÖU:s verksamhet. Enkäten riktar sig till SÖU:s medlemsföreningar, deras medlemmar, unga och övriga som berörs av verksamheten. Genom att fylla i enkäten kan justeringar göras i verksamhetsplanen eller verksamheten rent allmänt framöver. Enkäten ska besvaras senast 18.11 och hittas här.

Nya restriktioner för sammankomster 
Regionförvaltningsverket har uppdaterat novembers begränsningsbeslut för Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningsbeslutet gäller nu tillställningar med över 20 personer medan totalförbudet mot evenemang med över 50 personer upphävs. De tidigare begränsningarna, om att max 10 personer får samlas utan extra åtgärder och max 50 personer vid offentliga tillställningar, fortsätter att gälla i Jakobstadsregionen (Larsmo, Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre) enligt beslut av social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad. Läs mer om begränsningarna på regionförvaltningsverkets hemsida.

Kommunen och lokala aktörer i nytt partnerskap 10.11
Hur ska lokala aktörer och kommunen, tillsammans hantera och jobba för utvecklingen på landsbygden? Kommunens roll är i förändring och den lokala aktiviteten får en allt viktigare roll. SFV, Åbo Akademi och IDNET ordnar ett webbinarium kring ämnet. Webbinariet riktar sig till aktiva personer i föreningslivet, företagare, förtroendevalda kommunpolitiker och kommunala tjänstemän. Läs mer och anmäl dig till SFV:s tillfälle senast 8.11.

Tipsa ÖP!
Årets sista ÖP delas ut den 5 december. Vad vill du läsa om? Den här gången tar vi speciellt gärna emot tips på aktiviteter som föreningar kan ordna i coronatider. Hör av dig till caroline@sou.fi.


Kom också ihåg att följa oss på facebook, instagram och hemsidan.

Hälsningar,
SÖU:s personal
SÖU