Nätverksträff om Suomi.fi-identifikation

27.10.2020 kl. 15:28
Katso-tjänsten tas ur bruk den sista december och ersätts av suomi.fi-identifikation. SÖU håller en digital nätverksträff om hur man tar i bruk suomi.fi-identifikation onsdag 2 december kl. 19.
Från och med första januari fungerar endast suomi.fi-fullmakter på bland annat Skatteförvaltningens e-tjänster, Inkomstregistret och i vissa system för bidragsansökningar. De fullmakter som finns i Katso överförs inte utan man måste skapa nya. 

Anmäl dig senast 1.12 till malin@sou.fi.
 
 
SÖU